Xuất Hoá Đơn

Hóa đơn thuế GTGT đầy đủ chi tiết các mặt hàng.

Hóa đơn sẽ được gửi qua hòm thư điện tử sau khi khách hàng đã đồng ý với bản xuất nháp