Hình thức thanh toán

    + Hình thức thanh toán:

  • Tiền mặt: Thanh toán khi nhận hàng
  • Chuyển khoản: Thanh toán tiền hàng và chi phí giao hàng vào 1 trong 3 tài khoản dưới đây:

         1. Tài khoản VCB:     - Số tài khoản: 0041000144009

                                            - Tên tài khoản: LÊ NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆN

                                            - Tại Ngân hàng: VCB CN Đà Nẵng

         2. Số tài khoản BIDV: - Số tài khoản: 56110000120846

                                             - Tên tài khoản: LÊ NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆN

                                            - Tại Ngân hàng: BIDV CN Đà Nẵng

         3. Sacombank:          - Số tài khoản: 040036809177

                                        - Tên tài khoản: LÊ NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆN

                                        - Tại Ngân hàng: SACOMBANK CN Đà Nẵng

         Chú ý: Quý khách vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện về Hotline: 0935 00 99 23 để thông báo việc chuyển khoản thành công cho Mã đơn hàng nào.

         Ví dụ: Nguyễn Văn A thanh toán tiền đơn hàng 17042017NPxxx (Trong đó: 17042017: ngày mua hàng; N: NongPro; xxx: số thứ tự đơn hàng)